تحقق شعار “ما می توانیم” در شرکت لوله سازی اهواز 06 تیر 1399

تحقق شعار “ما می توانیم” در شرکت لوله سازی اهواز

انعکاس خوزستان- صبح امروز خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک به طول ۱۰۰۰ کیلومتر توسط ریاست جمهور به بهره برداری رسید

بایگانی‌های عکس | صفحه 2 از 2 | پایگاه خبری انعکاس خوزستان
سخن نگاشت 29 آبان 1397

سخن نگاشت

سخن نگاشت 24 آبان 1397

سخن نگاشت

سخن نگاشت 24 آبان 1397

سخن نگاشت