۷۰ درصد جامعه نیازمند کمک بوده و دولت باید به آنها سبد کالا بدهد 08 اسفند 1397

۷۰ درصد جامعه نیازمند کمک بوده و دولت باید به آنها سبد کالا بدهد

عضو کمیسیون شوراهای و امور داخلی مجلس گفت: ۷۰درصد جامعه ما تحت فشار اقتصادی بوده و در ایام تحریم تحت فشار خورد و خوراک و دریافت دیگر خدمات هستند که پیشنهاد می‌کنم دولت عددی ویژه را به عنوان یارانه به سبد کالای سرپرست خانوار اختصاص دهد.

بایگانی‌های شوشتر | پایگاه خبری انعکاس خوزستان
چیزی یافت نشد !