خبر انتقال بخشی از این شرکت به اندیمشک کذب است 02 فروردین 1398

مدیر حراست شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان:
خبر انتقال بخشی از این شرکت به اندیمشک کذب است

مدیر حراست شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان گفت: خبر نقل و انتقال بخشی از شرکت پتروشیمی به اندیمشک صحت ندارد.

بایگانی‌های اندیمشک | پایگاه خبری انعکاس خوزستان
چیزی یافت نشد !