نقدینگی مورد نیاز برای توسعه و نوسازی شبکه برق آبادان و خرمشهر تأمین می‌شود 27 شهریور 1398

نقدینگی مورد نیاز برای توسعه و نوسازی شبکه برق آبادان و خرمشهر تأمین می‌شود

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: نقدینگی موردنیاز توسعه و نوسازی شبکه را تأمین می‌کنیم تا در برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مسئولیت خود را در مقابل مردم خرمشهر و آبادان انجام داده باشیم.

بایگانی‌های خرمشهر | پایگاه خبری انعکاس خوزستان
چیزی یافت نشد !