کشـمــکــش میان سنواتی و حیدری

سنواتی۳۰ آبان ماه:

با توجه به مکاتبات به عمل آماده با وزارت کشور مبنی بر بازنشسته بودن کتانباف شهردار اهواز، در روز های آینده جلسه ای فوق العاده جهت انتخاب سرپرست و یا شهردار جدید اهواز تشیکل خواهد شد.

حیدری ۱ آذر ماه:

وزارت کشور نمیتواند برای شهردار اهواز تایین و تکلیف کند و کتانباف با توجه به اینکه از پرسنل سپاه پاسداران میباشد و ماموریت ایشان تا مهر ماه سال آینده تمدید شده است همچنان در سمت خود به عنوان شهردار کلانشهر اهواز باقی می ماند.