شرکت لوله سازی اهواز در حال عملیات رفع آبگرفتگی و انسداد فاز۱ پادادشهر حدفاصل فلکه زندان تا پل شهید هاشمی به گزارش پایگاه خبری انعکاس؛ به دستور دکتر خنیفر، مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز تعداد ۶ دستگاه خودرو سنگین و ۱۵ نفر از نیروهای شرکت در حال انجام عملیات برای رفع انسداد و جمع آوری […]

شرکت لوله سازی اهواز در حال عملیات رفع آبگرفتگی و انسداد فاز۱ پادادشهر حدفاصل فلکه زندان تا پل شهید هاشمی

به گزارش پایگاه خبری انعکاس؛ به دستور دکتر خنیفر، مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز تعداد ۶ دستگاه خودرو سنگین و ۱۵ نفر از نیروهای شرکت در حال انجام عملیات برای رفع انسداد و جمع آوری آب های سطحی حدفاصل فلکه زندان تا پل شهید هاشمی اهواز هستند .

لازم به ذکر است این عملیات در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت لوله سازی اهواز و همکاری با شهرداری و آبفا ، با حضور و نظارت مستقیم دکتر خنیفر مدیرعامل و مهندس شادمان، معاون منابع انسانی شرکت از ساعاتی پیش در حال انجام است.