✅نتایج آراء نفرات اول تا چهارم حوزه انتخابیه اهواز،کارون،حمیدیه و باوی ۱️⃣سید کریم حسینی ۹۸ هزار رای ۲️⃣مجتبی یوسفی ۶۶ هزار رای ۳️⃣شبیب جویجری ۴۴ هزار رای ۴️⃣احمد سراج ۳۶ هزار رای آرا دقیق کلیه کاندیدا بزودی در همین رسانه اعلام میشود.

✅نتایج آراء نفرات اول تا چهارم حوزه انتخابیه اهواز،کارون،حمیدیه و باوی

۱️⃣سید کریم حسینی ۹۸ هزار رای

۲️⃣مجتبی یوسفی ۶۶ هزار رای

۳️⃣شبیب جویجری ۴۴ هزار رای

۴️⃣احمد سراج ۳۶ هزار رای

آرا دقیق کلیه کاندیدا بزودی در همین رسانه اعلام میشود.