طی حکمی از سوی یاسین کاوه پور مدیر منطقه یک شهرداری اهواز ، محمود رضا یوسفی بعنوان معاونت خدمات شهری منطقه یک منصوب گردید. یوسفی دارای سوابق درخشانی در حوزه خدمات شهری است که امیدواریم با ورود ایشان به این حوزه مشکلات عدیده ی منطقه یک‌به حداقل برسد.

طی حکمی از سوی یاسین کاوه پور مدیر منطقه یک شهرداری اهواز ، محمود رضا یوسفی بعنوان معاونت خدمات شهری منطقه یک منصوب گردید.

یوسفی دارای سوابق درخشانی در حوزه خدمات شهری است که امیدواریم با ورود ایشان به این حوزه مشکلات عدیده ی منطقه یک‌به حداقل برسد.