مدیریت دانش در بهینه سازی صنایع پایین دستی نفت یادداشتی از محمدعلی دهقان


شرکت های بزرگ نفتی جهان با توجه به پیاده سازی صحیح مدیریت دانش و پیشتازی در این عرصه توانسته اند دستاوردهای قابل توجهی را کسب نمایند. یکی از شاخصه های اساسی در صنعت نفت توجه به سرمایه های اجتماعی است که این امر از شاخص های کلیدی مدیریت منابع انسانی در کارآمد سازی مدیریت دانش است. نقش مدیریت دانش با در نظر گرفتن استانداردهای حوزه دانش در صنایع پایین دستی نفت بالغ بر هزار حوزه دانش مختلف است که می تواند تمامی فعالیت های این صنایع را پوشش دهد ونیز بعنوان مبنای این علم در چنین سازمان هایی استفاده گردد.در پی اجرای این مهم زمان و هزینه های نظام مدیریت دانش به حداقل خواهد رسید.نقش دانش در رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی بسیار برجسته است در واقع ارزش افزوده به واسطه امکانات و تجهیزات کارخانه ها تعریف نمی شود بلکه به وسیله دانش انباشته شده در هر بنگاهی کسب می گردد.لذا این سرمایه ناملموس ضرورت توجه مدیران صنعت نفت را می طلبد.اصولا مدیریت دانش سبب افزایش قابلیت های سازمان و موفقیت آن خواهد شد.اجرای این طرح در صنایع پایین دستی نفت مزایای فراوانی دارد اعم از : افزایش نوآوری ،ارتقاء کیفیت ،جلوگیری از دوباره کاری ،کاهش هزینه ها و افزایش درآمد و آسان سازی انتقال دانش بخصوص توسط کسانی که تجربه بیشتری دارند و در آستانه بازنشستگی هستند
صنعت نفت شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور است لذا استقرار مدیریت دانش و فرهنگ سازی آن بعنوان زیرساخت اصلی این موضوع ضروری به نظر می رسد.
در استان خوزستان بویژه در صنایع پایین دستی نفت مثل شرکت پالایش نفت آبادان شاهد استقرار این سیستم بوده ایم .البته جا دارد بصورت علمی و تخصصی تر به آن نگاه شود تا هر چه سریعتر شاهد اثرگذاری بیشتر آن باشیم.
در پایان آمادگی خود ومجموعه استانداری خوزستان را جهت نشست های مشترک میان مدیران منابع انسانی پالایشگاه ها و پتروشیمی های استان اعلام میدارم در این میان میتوان از تجارب شرکت هایی چون پالایشگاه آبادان استفاده کرد.

یادداشتی از محمدعلی دهقان مشاور استاندار خوزستان در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی