در شروع فصل جدیدی از پروژهای خدماتی شهرداری اهواز و تاکید شهردار اهواز مدیر منطقه ۴ دست به کار شد.

با تاکید شهردار اهواز ضرب آهنگ بازسازی محل های آسیب دیده از سیلاب اخیر و بهسازی و نگهداشت فضای سبز مسیر ساحلی و پارکها از بامداد امروز در سطح منطقه۴ نواخته شد

دُر مدیر منطقه ۴ شهرداری اهواز در تشریح شروع فصل جدیدی از پروژه های خدماتی در سطح حوزه خدماتی منطقه ۴ گفت پس از جلسه شب گذشته و تاکید شهردار محترم اهواز در خصوص ضرب الاجل تعیین شده جهت شروع پروژه های خدماتی و رسیدگی به وضعیت نگهداشت فضای سبز در سطح شهر اهواز این منطقه از بامداد امروز ضمن توجیه و منسجم نمودن نیروهای خدمات شهری منطقه نسبت به شروع رسیدگی به امور فضای سبز خصوصا” در حاشیه ساحل کارون اعم از تعمیر و نوسازی و نصب تابلوهای برق سیستم روشنایی پارک مالیات و برداشت گل و لای حاصل از سیلاب بر روی پیاده روها و فضای سبز موجود و شستشوی محل های پاکسازی شده برچیدن ست های ورزشی معیوب و زوائد بصری موجود در پارک میثاق گلستان و پاکسازی نخاله های ریخته شده نسبت به تهیه گزارش کامل و برآورد کارشناسی شده رفع معایب و نوسازی ایستگاه های پمپاژ و خطوط آب خام و تاسیسات آبنماها و نوسازی مبلمان شهری پارکها جهت تسریع در انجام برگزاری مناقصه و شروع پروژه های خدماتی نیز اقدام نموده و بزودی شاهد اجرای پروژه های بزرگی در سطح منطقه خواهیم بود

  • نویسنده : سیمین کوچک