به گزارش پایگاه خبری انعکاس خوزستان در‌پی‌ حفاری های غیر اصولی شرکت آب و فاضلاب اهواز ، بخشی از بلوار ساحلی غربی اهواز نشست کرد. این اقدام غیر کارشناسی علاوه بر ایجاد خطراتی برای شهروندان از قبیل بلعیدن خودروها و… ، آسیب به زیر ساخت های بلوار ساحلی نیز وارد کرد. مسئولین نباید به بهانه […]

به گزارش پایگاه خبری انعکاس خوزستان در‌پی‌ حفاری های غیر اصولی شرکت آب و فاضلاب اهواز ، بخشی از بلوار ساحلی غربی اهواز نشست کرد. این اقدام غیر کارشناسی علاوه بر ایجاد خطراتی برای شهروندان از قبیل بلعیدن خودروها و… ، آسیب به زیر ساخت های بلوار ساحلی نیز وارد کرد.
مسئولین نباید به بهانه ی خدمات‌دهی به مردم ، هزینه‌های میلیاردی که توسط شهرداری صرف آسفالت معابر سطح شهر شده به هدر داده و اقدام به حفاری های غیر اصولی کنند. اگر هدف مسئولین شهر خدمت به مردم در راستای عمران آبادانی اهواز است باید همواره با همدلی و همکاری و هماهنگی با حوزه‌های مختلف پیش رفت، هرگونه اقدام غیر اصولی و غیر فنی نه تنها به سود مردم نبوده بلکه به نوعی نارضایتی مردم را نیز در بر خواهد داشت.
پیشنهاد می شود یک کمسیون حفاری شهری متشکل از دستگاه های اجرایی تشکیل شود تا با هماهنگی و مطابق با دستورالعمل این کمسیون دیگر شاهد هدر رفت بیت المال نباشیم.