انتخاب هایی که بوی انتخابات می دهند

متاسفانه در چند روز گذشته روسای نواحی آموزش و پرورش استان خوزستان در طی اقدامی عجیب و در آستانه شروع سال تحصیلی جدید شروع به عزل و نصب نیروهای ارزشی و مدیران برخی مدارس کردند و این مطلب برای فرهنگیان متعهد و امت حزب الله اهواز غیر قابل قبول می باشد.

نباید شرایط در استان خوزستان به نحوی باشد که هر مدیری صرفاً بر اساس علایق و استنباط های شخصی بدون آنکه به افکار عمومی پاسخگو باشد اقدام به تغییر مدیران زیردست بکند.
علی‌ رغم تغییرات پی در پی مدیران در شروع سال تحصیلی جدید بهتر است آموزش و پرورش استان به فکر کمبود معلم، پرداخت پاداش فرهنگیان ،ترک تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان ،عقب ماندگی و توسعه نیافتگی و رتبه پایین آموزش و پرورش استان خوزستان در کشور باشد.

پایگاه خبری انعکاس خوزستان به عنوان یک رسانه مطالبه‌گر حق این پرسش را از مدیران آموزش و پرورش دارد که پشت پرده ی این همه تغییرات جناحی پشت سر هم آن هم در نزدیکی به مهرماه چیست؟

  • نویسنده : عظیم ستایش فرد