در این ویدئو اشخاصی همزمان با ورود فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی اقدام به تیراندازی هوایی می‌کند! تاکنون چندین نشست با موضوع پرهیز از رسم غلط تیراندازی در مجالس شادی و عزا با حضور سران و بزرگان طوایف در خوزستان برگزار شده است. گفتنی است رسم غلط تیراندازی هوایی در مراسمات […]

در این ویدئو اشخاصی همزمان با ورود فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی اقدام به تیراندازی هوایی می‌کند!

تاکنون چندین نشست با موضوع پرهیز از رسم غلط تیراندازی در مجالس شادی و عزا با حضور سران و بزرگان طوایف در خوزستان برگزار شده است.

گفتنی است رسم غلط تیراندازی هوایی در مراسمات تاکنون جان هموطنان بسیاری را گرفته است.