به گزارش پایگاه خبری انعکاس خوزستان ، صبح امروز جمع کثیری از ایثارگران و خانوادهای شهدا با تجمع جلوی درب مجلس خواستار ارائه و تصویب استفساریه در صحن مجلس در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شدند. استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی […]

به گزارش پایگاه خبری انعکاس خوزستان ، صبح امروز جمع کثیری از ایثارگران و خانوادهای شهدا با تجمع جلوی درب مجلس خواستار ارائه و تصویب استفساریه در صحن مجلس در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شدند.

استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

طبق این استفساریه همسر‌ و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهید،جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان یکسال اسارت و بالای یکسال اسارت، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(٪۲۵) به بالا و زیر ٪۲۵ و رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان آنان) از وضعیت استخدامی نیروی شرکتی(پیمانکاری) ،قراردادی،قرارداد معین ،پیمانی به رسمی قطعی حداکثر پس از ۳ماه بعد از تصویب این قانون توسط دستگاه محل خدمت تبدیل وضعیت می شوند.