⭕بختیاری ها ۵۰ نفر نیستند… ✒یادداشت از احمد یوسفی در ایامی که میگذرد بسیاری از اشخاص به دنبال این هستند که خود را یک تیم با عقبه ی اجتماعی و سیاسی جلوه دهند تا بتوانند در برابر کاندیدا بزرگ نمایی کنند. ازین رو با دعوت تعدادی محدود و مشخص و برگزاری جلسات انتخاباتی اسم یک […]

⭕بختیاری ها ۵۰ نفر نیستند…

✒یادداشت از احمد یوسفی

در ایامی که میگذرد بسیاری از اشخاص به دنبال این هستند که خود را یک تیم با عقبه ی اجتماعی و سیاسی جلوه دهند تا بتوانند در برابر کاندیدا بزرگ نمایی کنند.

ازین رو با دعوت تعدادی محدود و مشخص و برگزاری جلسات انتخاباتی اسم یک قوم، ایل یا قبیله را بروی جمع ۴۰ یا ۵۰ نفری خود می گذارند و این جسارت را به خود می دهند که بجای یک جمعیت چند صد هزار نفری تصمیم بگیرند.

در روزهایی که گذشت چندین جلسه تحت عنوان جلسه بختیاری ها برگزار گردید و خروجی جلسه حمایت از برخی از کاندیدا مجلس یازدهم شد، گذر از چگونگی انتخاب و گزینش ،خوب یا بد بودن کاندیدا ، به این عزیزان توصیه می شود اسم بختیاری ها را روی جمع ۵۰ نفره خود نگذارند، بختیاری ها بیش از نیمی از جمعیت کلانشهر اهواز را شامل می شوند و هرکس ضامن و مالک رای خود است و هیچ وقت اجازه نمی دهند تعداد محدودی برای آنها تصمیم بگیرند.

بختیاری ها در طول زمان نشان دادند که همیشه حامی نظام و رهبری بودند و مانند گذشته جهت حمایت از کشور و مقام عظمای ولایت در این انتخابات نیز شرکت خواهند کرد واین انتخاب های گزینشی و حضور عده ای از قبل تعیین شده در این مجالس به جز امتیاز گرفتن یه عده خاص از کاندیدای محترم، هیچ ثمره ی دیگری برای بختیاری ها و استان نخواهد داشت.

و من الله توفیق

🟢در تحلیل های بعدی ما را دنبال کنید…